(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

中小企业如何引入风投

随着引入私募股权基金参与做市试点工作的逐步推进,首批私募做市试点名单有望加快落地。洪三板董事合伙人曹水水认为,引入私募机更多详情

热门推荐